Tillbaka till Produktsidan

BLANDADE VATTEN, SNÖPRODUKTER OCH INDUSTRI

Kustbevakningens båtar i USA och världen över har stora krav på följsamhet. Påfrestningen på kroppen är enorm vid hög fart vid enorma vågor med hårda slag och stötar.
Jet-ski världen har även de börjat med fjädring eftersom även de har stora problem vid hög fart på vågorna med hårda slag och stötar.
Sit-ski. Detta fordon är specialutrustad för bästa följsamhet, för utövarna kan ej nyttja vanlig skidåkning och oftast har ryggproblem.

Bild 1

Bild 2
Stora företag som t ex OVAKO STEEL förlorar mycket pengar vid stiltje i produktionen och andra företag som har önskemål för förbättringar.

Bild 3

Bild 4